Levonorgestrel Inhibits Embryo Attachment by Eliminating Uterine Induction of Leukemia Inhibitory Factor

Mitsunori Matsuo, Yasushi Hirota, Yamato Fukui, Hidetoshi Fujita, Tomoko Saito-Fujita, Tetsuaki Kaku, Mona Gebril, Tomoyuki Hirata, Shun Akaeda, Takehiro Hiraoka, Tomoki Tanaka, Hirofumi Haraguchi, Mayuko Saito-Kanatani, Ryoko Shimizu-Hirota, Norihiko Takeda, Tomoyuki Fujii, Yutaka Osuga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Levonorgestrel Inhibits Embryo Attachment by Eliminating Uterine Induction of Leukemia Inhibitory Factor'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences