Lipidomics links oxidized phosphatidylcholines and coronary arteritis in Kawasaki disease

Yasutaka Nakashima, Yasunari Sakai, Yumi Mizuno, Kenji Furuno, Keiichi Hirono, Shinichi Takatsuki, Hiroyuki Suzuki, Yoshihiro Onouchi, Tohru Kobayashi, Kazuhiro Tanabe, Kenji Hamase, Tomofumi Miyamoto, Ryohei Aoyagi, Makoto Arita, Kenichiro Yamamura, Tamami Tanaka, Hisanori Nishio, Hidetoshi Takada, Shouichi Ohga, Toshiro Hara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Lipidomics links oxidized phosphatidylcholines and coronary arteritis in Kawasaki disease'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences