MassBank: A public repository for sharing mass spectral data for life sciences

Hisayuki Horai, Masanori Arita, Shigehiko Kanaya, Yoshito Nihei, Tasuku Ikeda, Kazuhiro Suwa, Yuya Ojima, Kenichi Tanaka, Satoshi Tanaka, Ken Aoshima, Yoshiya Oda, Yuji Kakazu, Miyako Kusano, Takayuki Tohge, Fumio Matsuda, Yuji Sawada, Masami Yokota Hirai, Hiroki Nakanishi, Kazutaka Ikeda, Naoshige AkimotoTakashi Maoka, Hiroki Takahashi, Takeshi Ara, Nozomu Sakurai, Hideyuki Suzuki, Daisuke Shibata, Steffen Neumann, Takashi Iida, Ken Tanaka, Kimito Funatsu, Fumito Matsuura, Tomoyoshi Soga, Ryo Taguchi, Kazuki Saito, Takaaki Nishioka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1011 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'MassBank: A public repository for sharing mass spectral data for life sciences'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds