Measurement of serum remnant-like lipoprotein particle-triglyceride (RLP-TG) and RLP-TG/total TG ratio using highly sensitive triglyceride assay reagent

Takamitsu Nakano, Yoshiharu Tokita, Takeaki Nagamine, Akira Tanaka, Mitsuyo Okazaki, Shinichi Yatsuzuka, Noriko Tamei, Younosuke Shimomura, Yoshitaka Ando, Suguru Akamatsu, Masaki Q. Fujita, Katsuyuki Nakajima

Research output: Contribution to journalArticle

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Measurement of serum remnant-like lipoprotein particle-triglyceride (RLP-TG) and RLP-TG/total TG ratio using highly sensitive triglyceride assay reagent'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences