Musculin/MyoR is expressed in kidney side population cells and can regulate their function

Keiichi Hishikawa, Takeshi Marumo, Shigeki Miura, Asato Nakanishi, Yumi Matsuzaki, Katsunori Shibata, Tomoko Ichiyanagi, Hiroko Kohike, Takuya Komori, Ichiro Takahashi, Osamu Takase, Naohiko Imai, Masahiro Yoshikawa, Toshihiko Inowa, Matsuhiko Hayashi, Toshio Nakaki, Hiromitsu Nakauchi, Hideyuki Okano, Toshiro Fujita

Research output: Contribution to journalArticle

102 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Musculin/MyoR is expressed in kidney side population cells and can regulate their function'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences