Mutation screening of the human Clock gene in circadian rhythm sleep disorders

Toshio Iwase, Naofumi Kajimura, Makoto Uchiyama, Takashi Ebisawa, Kimio Yoshimura, Yuichi Kamei, Kayo Shibui, Keiko Kim, Yoshinao Kudo, Masaaki Katoh, Tsuyoshi Watanabe, Toru Nakajima, Yuji Ozeki, Mariko Sugishita, Toru Hori, Masaaki Ikeda, Ryoichi Toyoshima, Yuichi Inoue, Naoto Yamada, Kazuo MishimaMasahiko Nomura, Norio Ozaki, Masako Okawa, Kiyohisa Takahashi, Toshio Yamauchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

120 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Mutation screening of the human Clock gene in circadian rhythm sleep disorders'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences