Myeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphoma: A nationwide survey in Japan

Sung Won Kim, Tetsuya E. Tanimoto, Noriyuki Hirabayashi, Seiichi Goto, Masahiro Kami, Satoshi Yoshioka, Toshiki Uchida, Kenji Kishi, Yuji Tanaka, Akio Kohno, Masaharu Kasai, Masakazu Higuchi, Masanobu Kasai, Shin Ichiro Mori, Takahiro Fukuda, Koji Izutsu, Hiroshi Sao, Takayuki Ishikawa, Tatsuo Ichinohe, Kengo TakeuchiKinuko Tajima, Ryuji Tanosaki, Mine Harada, Shuichi Taniguchi, Kensei Tobinai, Tomomitsu Hotta, Yoichi Takaue

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

63 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Myeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for non-Hodgkin lymphoma: A nationwide survey in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences