Nationwide Multicenter Observational Study of FOLFIRINOX Chemotherapy in 399 Patients With Unresectable or Recurrent Pancreatic Cancer in Japan

Akiko Todaka, Nobumasa Mizuno, Masato Ozaka, Hideki Ueno, Satoshi Kobayashi, Kazuhiro Uesugi, Noritoshi Kobayashi, Hideyuki Hayashi, Kentaro Sudo, Naohiro Okano, Yosuke Horita, Keiko Kamei, Seigo Yukisawa, Shoji Nakamori, Yutaka Yachi, Toshiyuki Henmi, Marina Kobayashi, Narikazu Boku, Keita Mori, Akira Fukutomi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nationwide Multicenter Observational Study of FOLFIRINOX Chemotherapy in 399 Patients With Unresectable or Recurrent Pancreatic Cancer in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences