Nationwide surveillance of antimicrobial susceptibility patterns of pathogens isolated from surgical site infections (SSI) in Japan

Yoshio Takesue, Akira Watanabe, Hideaki Hanaki, Shinya Kusachi, Tetsuro Matsumoto, Aikichi Iwamoto, Kyoichi Totsuka, Keisuke Sunakawa, Morimasa Yagisawa, Junko Sato, Toyoko Oguri, Kunio Nakanishi, Yoshinobu Sumiyama, Yuko Kitagawa, Go Wakabayashi, Isamu Koyama, Katsuhiko Yanaga, Toshiro Konishi, Ryoji Fukushima, Shiko SekiShun Imai, Tsunehiro Shintani, Hiroki Tsukada, Kazuhiro Tsukada, Kenji Omura, Hiroshige Mikamo, Hiromitsu Takeyama, Masato Kusunoki, Shoji Kubo, Junzo Shimizu, Toshihiro Hirai, Hiroki Ohge, Akio Kadowaki, Kohji Okamoto, Katsunori Yanagihara

Research output: Contribution to journalArticle

25 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Nationwide surveillance of antimicrobial susceptibility patterns of pathogens isolated from surgical site infections (SSI) in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences