Natriuretic peptide receptors in human artery and vein and rabbit vein graft

Tadashi Ikeda, Hiroshi Itoh, Yasato Komatsu, Michiya Hanyu, Takaaki Yoshimasa, Katsuhiko Matsuda, Kazuwa Nakao, Toshihiko Ban

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Natriuretic peptide receptors in human artery and vein and rabbit vein graft'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences