Neoadjuvant chemotherapy for hypopharyngeal carcinoma

Masato Fujii, Tatsuo Matsunaga, Koichi Tsunoda, Kunio Mizutari, Ryoiti Fujii, Kanako Masuda, Satoko Kimura, Toshiki Tomita, Hiroyuki Ozawa, Takekatsu Fujimine

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neoadjuvant chemotherapy for hypopharyngeal carcinoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences