Neutrophil elastase inhibitor improves survival of rats with clinically relevant sepsis

Koichi Suda, Hiroya Takeuchi, Tomoko Hagiwara, Taku Miyasho, Minoru Okamoto, Kazufumi Kawasako, Shingo Yamada, Kazuhiro Suganuma, Norihito Wada, Yoshiro Saikawa, Koichi Fukunaga, Yosuke Funakoshi, Satoru Hashimoto, Hiroshi Yokota, Ikuro Maruyama, Akitoshi Ishizaka, Yuko Kitagawa

Research output: Contribution to journalArticle

33 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Neutrophil elastase inhibitor improves survival of rats with clinically relevant sepsis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences