New strategy for evaluating pancreatic tissue specimens from endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration and surgery

Seiichiro Fukuhara, Eisuke Iwasaki, Tomohiko Iwano, Yujiro Machida, Hiroki Tamagawa, Shintaro Kawasaki, Takashi Seino, Takahiro Yokose, Yutaka Endo, Kentaro Yoshimura, Kazuhiro Kashiwagi, Minoru Kitago, Haruhiko Ogata, Sen Takeda, Takanori Kanai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'New strategy for evaluating pancreatic tissue specimens from endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration and surgery'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences