O-glycan-altered extracellular vesicles: A specific serum marker elevated in pancreatic cancer

Takahiro Yokose, Yasuaki Kabe, Atsushi Matsuda, Minoru Kitago, Sachiko Matsuda, Miwa Hirai, Tomomi Nakagawa, Yohei Masugi, Takako Hishiki, Yuki Nakamura, Masahiro Shinoda, Hiroshi Yagi, Yuta Abe, Go Oshima, Shutaro Hori, Yutaka Nakano, Kazufumi Honda, Ayumi Kashiro, Chigusa Morizane, Satoshi NaraShojiro Kikuchi, Takahiko Shibahara, Makoto Itonaga, Masayuki Ono, Naoko Minegishi, Seizo Koshiba, Masayuki Yamamoto, Atsushi Kuno, Hiroshi Handa, Michiie Sakamoto, Makoto Suematsu, Yuko Kitagawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'O-glycan-altered extracellular vesicles: A specific serum marker elevated in pancreatic cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences