Omentopexy enhances graft function in myocardial cell sheet transplantation

Ryo Suzuki, Fumiyuki Hattori, Yuji Itabashi, Masatoyo Yoshioka, Shinsuke Yuasa, Haruko Manabe-Kawaguchi, Mitsushige Murata, Shinji Makino, Kiyokazu Kokaji, Ryohei Yozu, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticle

40 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Omentopexy enhances graft function in myocardial cell sheet transplantation'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences