Opposing roles for SNAP23 in secretion in exocrine and endocrine pancreatic cells

Masataka Kunii, Mica Ohara-Imaizumi, Noriko Takahashi, Masaki Kobayashi, Ryosuke Kawakami, Yasumitsu Kondoh, Takeshi Shimizu, Siro Simizu, Bangzhong Lin, Kazuto Nunomura, Kyota Aoyagi, Mitsuyo Ohno, Masaki Ohmuraya, Takashi Sato, Shin Ichiro Yoshimura, Ken Sato, Reiko Harada, Yoon Jeong Kim, Hiroyuki Osada, Tomomi NemotoHaruo Kasai, Tadahiro Kitamura, Shinya Nagamatsu, Akihiro Harada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Opposing roles for SNAP23 in secretion in exocrine and endocrine pancreatic cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences