Orphan receptor tyrosine kinase ROR2 as a potential therapeutic target for osteosarcoma

Kazuhito Morioka, Chizu Tanikawa, Kensuke Ochi, Yataro Daigo, Toyomasa Katagiri, Hirotaka Kawano, Hiroshi Kawaguchi, Akira Myoui, Hideki Yoshikawa, Norifumi Naka, Nobuto Araki, Ikuo Kudawara, Makoto Ieguchi, Kozo Nakamura, Yusuke Nakamura, Koichi Matsuda

Research output: Contribution to journalArticle

62 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Orphan receptor tyrosine kinase ROR2 as a potential therapeutic target for osteosarcoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences