Osteoclasts are dispensable for hematopoietic stem cell maintenance and mobilization

Kana Miyamoto, Shigeyuki Yoshida, Miyuri Kawasumi, Kazuaki Hashimoto, Tokuhiro Kimura, Yuiko Sato, Tami Kobayashi, Yoshiteru Miyauchi, Hiroko Hoshi, Ryotaro Iwasaki, Hiroya Miyamoto, Wu Hao, Hideo Morioka, Kazuhiro Chiba, Takashi Kobayashi, Hisataka Yasuda, Josef M. Penninger, Yoshiaki Toyama, Toshio Suda, Takeshi Miyamoto

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

47 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Osteoclasts are dispensable for hematopoietic stem cell maintenance and mobilization'. Together they form a unique fingerprint.