Overall clinical evaluation of cefpodoxime proxetil against infections in pediatric fields

Ryochi Fujii, Hidenori Meguro, Osamu Arimasu, Hiroaki Shiraishi, Toshiaki Abe, Hajime Yoshioka, Hiroshi Sakata, Kenichi Iseki, Yoji Takahashi, Koichi Murono, Yoshinori Wagatsuma, Akira Watanabe, Masahito Koshinami, Masaru Yokoyama, Shigeru Kimura, Mikio Minamitani, Kei Hachimori, Hiroshi Hayakawa, Yukishige Yanagawa, Haruo IchihashiHiroshi Hirosawa, Yasuko Ishikawa, Shintaro Takahashi, Hiroo Matsuda, Susumu Nakazawa, Hajime Satou, Kenji Niino, Akira Narita, Makoto Hori, Yoshikiyo Toyonaga, Morimasa Sugita, Keisuke Sunakawa, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Sato, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Mitsunobu Miyazu, Youichi Taneda, Kuniyoshi Kuno, Hiroshi Kimura, Hidetoshi Takeuchi, Hideki Ishikawa, Fumio Hayakawa, Naoki Yamamoto, Yoshikuni Nakao, Tadafumi Nishimura, Shigeyuki Aoki, Kazuo Tabuki, Yutaka Kobayashi, Tsunekazu Haruta, Shigekazu Kuroki, Takashi Motohiro, Yasutaka Sakata, Tohru Nishiyama, Kouji Ishimoto, Kaoru Tominaga, Fumio Yamashita, Kaoru Ajimine, Koichi Deguchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Overall clinical evaluation of cefpodoxime proxetil against infections in pediatric fields'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences