Palliation of Brain Metastases: Factors Associated with Survival

Shoji Kutuki, Hisao Ito, Naoyuki Shigematsu, Kazuhito Toya, Wei Jai Ka, Nobuhiro Tsukamoto, Hideo Kumagaya, Minoru Uematsu, Atsushi Kubo

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Palliation of Brain Metastases: Factors Associated with Survival'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences