Percutaneous occlusion of patent ductus arteriosus for an elderly patient with refractory congestive heart failure

Satoshi Shoji, Hideaki Kanazawa, Ryo Yanagisawa, Makoto Tanaka, Ryoma Fukuoka, Keitaro Akita, Mai Kimura, Takahide Arai, Takashi Kawakami, Kentaro Hayashida, Shinsuke Yuasa, Hikaru Tsuruta, Yuji Itabashi, Mitsushige Murata, Takahiko Nishiyama, Takashi Kono, Yuichiro Maekawa, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalShort surveypeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Percutaneous occlusion of patent ductus arteriosus for an elderly patient with refractory congestive heart failure'. Together they form a unique fingerprint.