Peripheral blood stem cell versus bone marrow transplantation from HLA-identical sibling donors in patients with leukemia: A propensity score-based comparison from the Japan Society for Hematopoietic Stem Cell Transplantation registry

Koji Nagafuji, Keitaro Matsuo, Takanori Teshima, Shin Ichiro Mori, Hisashi Sakamaki, Michihiro Hidaka, Hiroyasu Ogawa, Yoshihisa Kodera, Yoshinobu Kanda, Atsuo Maruta, Takehiko Mori, Fumiaki Yoshiba, Tatsuo Ichinohe, Masanobu Kasai, Yoshifusa Takatsuka, Kohmei Kubo, Hiroshi Sao, Yoshiko Atsuta, Ritsuro Suzuki, Takashi YoshidaMasahiro Tsuchida, Mine Harada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

31 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Peripheral blood stem cell versus bone marrow transplantation from HLA-identical sibling donors in patients with leukemia: A propensity score-based comparison from the Japan Society for Hematopoietic Stem Cell Transplantation registry'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences