Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field

Ryochi Fujii, Hajime Yoshioka, Kouzou Fujita, Hiroshi Sakata, Hitoshi Nire, Kenichi Iseki, Kouichi Murono, Yoji Takahashi, Yoshinori Wagatsuma, Naoki Fukushima, Aiko Takase, Akashi Ishikawa, Satoshi Takahashi, Shunzo Chiba, Shuji Nakata, Masaru Yokoyama, Yuichi Sato, Kyoichi Kawauchi, Yukinao Takebe, Tokutake TsushimaTokuhisa Asuka, Tadaatsu Okamoto, Yoshimasa Sudou, Akira Watanabe, Masahiro Kibayashi, Noriko Katsushima, Michiyo Sakamoto, Toshiaki Abe, Takeshi Tajima, Itaru Terashima, Hidenori Meguro, Susumu Nakazawa, Hajime Sato, Akira Narita, Shinichi Nakazawa, Hiroyuki Suzuki, Kimiko Matsumoto, Yoshiko Nakanishi, Kenji Niinou, Haruo Ichihashi, Kenichi Mikuni, Yasuko Ishikawa, Shintaro Takahashi, Hiroshi Hirosawa, Teruo Honda, Koji Takekuma, Kazumitsu Tsuyuki, Makoto Hori, Yoshikiyo Toyonaga, Morimasa Sugita, Keisuke Sunakawa, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Satoh, Eei Hachimori, Kazuyoshi Kaneda, Masahiro Fujita, Tatsuhiko Shinozaki, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Youichi Taneda, Mitsunobu Miyazu, Keiko Kasai, Yumi Watanabe, Kuniyoshi Kuno, Yoshikuni Nakao, Yoshihiro Andoh, Osamu Kltoh, Hidetoshi Takeuchi, Fumio Hayakawa, Akimasa Ogawa, Kazue Tomita, Hideo Andoh, Yoichi Takimoto, Tadafumi Nishimura, Shigeyuki Aoki, Kazuo Tabuki, Michio Takagi, Yutaka Kobayashi, Tsunekazu Haruta, Shigekazu Kuroki, Kan Etsu Okura, Noriko Yoshida, Takashi Motohiro, Shoichi Handa, Shuji Yamada, Shinichiro Oki, Naoki Tsumura, Yoichiro Yoshinaga, Masafumi Aramaki, Yasushi Shimada, Akira Kawakami, Tatsuhiko Koga, Yasutaka Sakata, Fumio Yamashita, Nobuhiko Takajyo, Masayuki Ninomiya, Hiroko Sakuma, Koji Matsumoto, Shoichi Imai, Koichi Tanaka, Yoshinori Matsukuma, Hisaaki Araki, Yoshihiko Murakami, Amiko Goto, Yasuyuki Tokunaga, Hirotaka Seki, Yoko Tanaka, Toshihiro Nlshimi, Yutaka Ishikawa, Klyotaka Nagayama, Chikai Yasuoka, Masao Hayashi, Shuichi Aramaki, Shizuo Shindo, Takashi Shimizu, Mihoko Yukitake, Hironori Komori, Jyunichi Yamamura, Yuji Yamashita, Eiji Kato, Ken Yuge, Eiichiro Ono, Yutaka Harada, Koji Ishimoto, Hiroko Harada, Keiko Oda, Tohru Nishiyama, Ikuyo Yamaguchi, Hidefumi Nakamura, Rikako Iwanaga, Ryoichi Yamakawa, Hirokazu Sasaki, Naoki Kuda, Kaoru Kubota, Tatsuo Koga, Kaoru Tominaga

Research output: Contribution to journalArticle

9 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1168-1191
Number of pages24
JournalThe Japanese Journal of Antibiotics
Volume44
Issue number10
DOIs
Publication statusPublished - 1991
Externally publishedYes

ASJC Scopus subject areas

  • Medicine(all)
  • Microbiology (medical)
  • Pharmacology (medical)
  • Infectious Diseases

Cite this

Fujii, R., Yoshioka, H., Fujita, K., Sakata, H., Nire, H., Iseki, K., ... Tominaga, K. (1991). Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field. The Japanese Journal of Antibiotics, 44(10), 1168-1191. https://doi.org/10.11553/antibiotics1968b.44.1168

Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field. / Fujii, Ryochi; Yoshioka, Hajime; Fujita, Kouzou; Sakata, Hiroshi; Nire, Hitoshi; Iseki, Kenichi; Murono, Kouichi; Takahashi, Yoji; Wagatsuma, Yoshinori; Fukushima, Naoki; Takase, Aiko; Ishikawa, Akashi; Takahashi, Satoshi; Chiba, Shunzo; Nakata, Shuji; Yokoyama, Masaru; Sato, Yuichi; Kawauchi, Kyoichi; Takebe, Yukinao; Tsushima, Tokutake; Asuka, Tokuhisa; Okamoto, Tadaatsu; Sudou, Yoshimasa; Watanabe, Akira; Kibayashi, Masahiro; Katsushima, Noriko; Sakamoto, Michiyo; Abe, Toshiaki; Tajima, Takeshi; Terashima, Itaru; Meguro, Hidenori; Nakazawa, Susumu; Sato, Hajime; Narita, Akira; Nakazawa, Shinichi; Suzuki, Hiroyuki; Matsumoto, Kimiko; Nakanishi, Yoshiko; Niinou, Kenji; Ichihashi, Haruo; Mikuni, Kenichi; Ishikawa, Yasuko; Takahashi, Shintaro; Hirosawa, Hiroshi; Honda, Teruo; Takekuma, Koji; Tsuyuki, Kazumitsu; Hori, Makoto; Toyonaga, Yoshikiyo; Sugita, Morimasa; Sunakawa, Keisuke; Akita, Hironobu; Iwata, Satoshi; Satoh, Yoshitake; Hachimori, Eei; Kaneda, Kazuyoshi; Fujita, Masahiro; Shinozaki, Tatsuhiko; Iwai, Naoichi; Nakamura, Haruhi; Taneda, Youichi; Miyazu, Mitsunobu; Kasai, Keiko; Watanabe, Yumi; Kuno, Kuniyoshi; Nakao, Yoshikuni; Andoh, Yoshihiro; Kltoh, Osamu; Takeuchi, Hidetoshi; Hayakawa, Fumio; Ogawa, Akimasa; Tomita, Kazue; Andoh, Hideo; Takimoto, Yoichi; Nishimura, Tadafumi; Aoki, Shigeyuki; Tabuki, Kazuo; Takagi, Michio; Kobayashi, Yutaka; Haruta, Tsunekazu; Kuroki, Shigekazu; Okura, Kan Etsu; Yoshida, Noriko; Motohiro, Takashi; Handa, Shoichi; Yamada, Shuji; Oki, Shinichiro; Tsumura, Naoki; Yoshinaga, Yoichiro; Aramaki, Masafumi; Shimada, Yasushi; Kawakami, Akira; Koga, Tatsuhiko; Sakata, Yasutaka; Yamashita, Fumio; Takajyo, Nobuhiko; Ninomiya, Masayuki; Sakuma, Hiroko; Matsumoto, Koji; Imai, Shoichi; Tanaka, Koichi; Matsukuma, Yoshinori; Araki, Hisaaki; Murakami, Yoshihiko; Goto, Amiko; Tokunaga, Yasuyuki; Seki, Hirotaka; Tanaka, Yoko; Nlshimi, Toshihiro; Ishikawa, Yutaka; Nagayama, Klyotaka; Yasuoka, Chikai; Hayashi, Masao; Aramaki, Shuichi; Shindo, Shizuo; Shimizu, Takashi; Yukitake, Mihoko; Komori, Hironori; Yamamura, Jyunichi; Yamashita, Yuji; Kato, Eiji; Yuge, Ken; Ono, Eiichiro; Harada, Yutaka; Ishimoto, Koji; Harada, Hiroko; Oda, Keiko; Nishiyama, Tohru; Yamaguchi, Ikuyo; Nakamura, Hidefumi; Iwanaga, Rikako; Yamakawa, Ryoichi; Sasaki, Hirokazu; Kuda, Naoki; Kubota, Kaoru; Koga, Tatsuo; Tominaga, Kaoru.

In: The Japanese Journal of Antibiotics, Vol. 44, No. 10, 1991, p. 1168-1191.

Research output: Contribution to journalArticle

Fujii, R, Yoshioka, H, Fujita, K, Sakata, H, Nire, H, Iseki, K, Murono, K, Takahashi, Y, Wagatsuma, Y, Fukushima, N, Takase, A, Ishikawa, A, Takahashi, S, Chiba, S, Nakata, S, Yokoyama, M, Sato, Y, Kawauchi, K, Takebe, Y, Tsushima, T, Asuka, T, Okamoto, T, Sudou, Y, Watanabe, A, Kibayashi, M, Katsushima, N, Sakamoto, M, Abe, T, Tajima, T, Terashima, I, Meguro, H, Nakazawa, S, Sato, H, Narita, A, Nakazawa, S, Suzuki, H, Matsumoto, K, Nakanishi, Y, Niinou, K, Ichihashi, H, Mikuni, K, Ishikawa, Y, Takahashi, S, Hirosawa, H, Honda, T, Takekuma, K, Tsuyuki, K, Hori, M, Toyonaga, Y, Sugita, M, Sunakawa, K, Akita, H, Iwata, S, Satoh, Y, Hachimori, E, Kaneda, K, Fujita, M, Shinozaki, T, Iwai, N, Nakamura, H, Taneda, Y, Miyazu, M, Kasai, K, Watanabe, Y, Kuno, K, Nakao, Y, Andoh, Y, Kltoh, O, Takeuchi, H, Hayakawa, F, Ogawa, A, Tomita, K, Andoh, H, Takimoto, Y, Nishimura, T, Aoki, S, Tabuki, K, Takagi, M, Kobayashi, Y, Haruta, T, Kuroki, S, Okura, KE, Yoshida, N, Motohiro, T, Handa, S, Yamada, S, Oki, S, Tsumura, N, Yoshinaga, Y, Aramaki, M, Shimada, Y, Kawakami, A, Koga, T, Sakata, Y, Yamashita, F, Takajyo, N, Ninomiya, M, Sakuma, H, Matsumoto, K, Imai, S, Tanaka, K, Matsukuma, Y, Araki, H, Murakami, Y, Goto, A, Tokunaga, Y, Seki, H, Tanaka, Y, Nlshimi, T, Ishikawa, Y, Nagayama, K, Yasuoka, C, Hayashi, M, Aramaki, S, Shindo, S, Shimizu, T, Yukitake, M, Komori, H, Yamamura, J, Yamashita, Y, Kato, E, Yuge, K, Ono, E, Harada, Y, Ishimoto, K, Harada, H, Oda, K, Nishiyama, T, Yamaguchi, I, Nakamura, H, Iwanaga, R, Yamakawa, R, Sasaki, H, Kuda, N, Kubota, K, Koga, T & Tominaga, K 1991, 'Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field', The Japanese Journal of Antibiotics, vol. 44, no. 10, pp. 1168-1191. https://doi.org/10.11553/antibiotics1968b.44.1168
Fujii, Ryochi ; Yoshioka, Hajime ; Fujita, Kouzou ; Sakata, Hiroshi ; Nire, Hitoshi ; Iseki, Kenichi ; Murono, Kouichi ; Takahashi, Yoji ; Wagatsuma, Yoshinori ; Fukushima, Naoki ; Takase, Aiko ; Ishikawa, Akashi ; Takahashi, Satoshi ; Chiba, Shunzo ; Nakata, Shuji ; Yokoyama, Masaru ; Sato, Yuichi ; Kawauchi, Kyoichi ; Takebe, Yukinao ; Tsushima, Tokutake ; Asuka, Tokuhisa ; Okamoto, Tadaatsu ; Sudou, Yoshimasa ; Watanabe, Akira ; Kibayashi, Masahiro ; Katsushima, Noriko ; Sakamoto, Michiyo ; Abe, Toshiaki ; Tajima, Takeshi ; Terashima, Itaru ; Meguro, Hidenori ; Nakazawa, Susumu ; Sato, Hajime ; Narita, Akira ; Nakazawa, Shinichi ; Suzuki, Hiroyuki ; Matsumoto, Kimiko ; Nakanishi, Yoshiko ; Niinou, Kenji ; Ichihashi, Haruo ; Mikuni, Kenichi ; Ishikawa, Yasuko ; Takahashi, Shintaro ; Hirosawa, Hiroshi ; Honda, Teruo ; Takekuma, Koji ; Tsuyuki, Kazumitsu ; Hori, Makoto ; Toyonaga, Yoshikiyo ; Sugita, Morimasa ; Sunakawa, Keisuke ; Akita, Hironobu ; Iwata, Satoshi ; Satoh, Yoshitake ; Hachimori, Eei ; Kaneda, Kazuyoshi ; Fujita, Masahiro ; Shinozaki, Tatsuhiko ; Iwai, Naoichi ; Nakamura, Haruhi ; Taneda, Youichi ; Miyazu, Mitsunobu ; Kasai, Keiko ; Watanabe, Yumi ; Kuno, Kuniyoshi ; Nakao, Yoshikuni ; Andoh, Yoshihiro ; Kltoh, Osamu ; Takeuchi, Hidetoshi ; Hayakawa, Fumio ; Ogawa, Akimasa ; Tomita, Kazue ; Andoh, Hideo ; Takimoto, Yoichi ; Nishimura, Tadafumi ; Aoki, Shigeyuki ; Tabuki, Kazuo ; Takagi, Michio ; Kobayashi, Yutaka ; Haruta, Tsunekazu ; Kuroki, Shigekazu ; Okura, Kan Etsu ; Yoshida, Noriko ; Motohiro, Takashi ; Handa, Shoichi ; Yamada, Shuji ; Oki, Shinichiro ; Tsumura, Naoki ; Yoshinaga, Yoichiro ; Aramaki, Masafumi ; Shimada, Yasushi ; Kawakami, Akira ; Koga, Tatsuhiko ; Sakata, Yasutaka ; Yamashita, Fumio ; Takajyo, Nobuhiko ; Ninomiya, Masayuki ; Sakuma, Hiroko ; Matsumoto, Koji ; Imai, Shoichi ; Tanaka, Koichi ; Matsukuma, Yoshinori ; Araki, Hisaaki ; Murakami, Yoshihiko ; Goto, Amiko ; Tokunaga, Yasuyuki ; Seki, Hirotaka ; Tanaka, Yoko ; Nlshimi, Toshihiro ; Ishikawa, Yutaka ; Nagayama, Klyotaka ; Yasuoka, Chikai ; Hayashi, Masao ; Aramaki, Shuichi ; Shindo, Shizuo ; Shimizu, Takashi ; Yukitake, Mihoko ; Komori, Hironori ; Yamamura, Jyunichi ; Yamashita, Yuji ; Kato, Eiji ; Yuge, Ken ; Ono, Eiichiro ; Harada, Yutaka ; Ishimoto, Koji ; Harada, Hiroko ; Oda, Keiko ; Nishiyama, Tohru ; Yamaguchi, Ikuyo ; Nakamura, Hidefumi ; Iwanaga, Rikako ; Yamakawa, Ryoichi ; Sasaki, Hirokazu ; Kuda, Naoki ; Kubota, Kaoru ; Koga, Tatsuo ; Tominaga, Kaoru. / Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field. In: The Japanese Journal of Antibiotics. 1991 ; Vol. 44, No. 10. pp. 1168-1191.
@article{e48663a00dde43b49d0123e51c04248f,
title = "Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field",
author = "Ryochi Fujii and Hajime Yoshioka and Kouzou Fujita and Hiroshi Sakata and Hitoshi Nire and Kenichi Iseki and Kouichi Murono and Yoji Takahashi and Yoshinori Wagatsuma and Naoki Fukushima and Aiko Takase and Akashi Ishikawa and Satoshi Takahashi and Shunzo Chiba and Shuji Nakata and Masaru Yokoyama and Yuichi Sato and Kyoichi Kawauchi and Yukinao Takebe and Tokutake Tsushima and Tokuhisa Asuka and Tadaatsu Okamoto and Yoshimasa Sudou and Akira Watanabe and Masahiro Kibayashi and Noriko Katsushima and Michiyo Sakamoto and Toshiaki Abe and Takeshi Tajima and Itaru Terashima and Hidenori Meguro and Susumu Nakazawa and Hajime Sato and Akira Narita and Shinichi Nakazawa and Hiroyuki Suzuki and Kimiko Matsumoto and Yoshiko Nakanishi and Kenji Niinou and Haruo Ichihashi and Kenichi Mikuni and Yasuko Ishikawa and Shintaro Takahashi and Hiroshi Hirosawa and Teruo Honda and Koji Takekuma and Kazumitsu Tsuyuki and Makoto Hori and Yoshikiyo Toyonaga and Morimasa Sugita and Keisuke Sunakawa and Hironobu Akita and Satoshi Iwata and Yoshitake Satoh and Eei Hachimori and Kazuyoshi Kaneda and Masahiro Fujita and Tatsuhiko Shinozaki and Naoichi Iwai and Haruhi Nakamura and Youichi Taneda and Mitsunobu Miyazu and Keiko Kasai and Yumi Watanabe and Kuniyoshi Kuno and Yoshikuni Nakao and Yoshihiro Andoh and Osamu Kltoh and Hidetoshi Takeuchi and Fumio Hayakawa and Akimasa Ogawa and Kazue Tomita and Hideo Andoh and Yoichi Takimoto and Tadafumi Nishimura and Shigeyuki Aoki and Kazuo Tabuki and Michio Takagi and Yutaka Kobayashi and Tsunekazu Haruta and Shigekazu Kuroki and Okura, {Kan Etsu} and Noriko Yoshida and Takashi Motohiro and Shoichi Handa and Shuji Yamada and Shinichiro Oki and Naoki Tsumura and Yoichiro Yoshinaga and Masafumi Aramaki and Yasushi Shimada and Akira Kawakami and Tatsuhiko Koga and Yasutaka Sakata and Fumio Yamashita and Nobuhiko Takajyo and Masayuki Ninomiya and Hiroko Sakuma and Koji Matsumoto and Shoichi Imai and Koichi Tanaka and Yoshinori Matsukuma and Hisaaki Araki and Yoshihiko Murakami and Amiko Goto and Yasuyuki Tokunaga and Hirotaka Seki and Yoko Tanaka and Toshihiro Nlshimi and Yutaka Ishikawa and Klyotaka Nagayama and Chikai Yasuoka and Masao Hayashi and Shuichi Aramaki and Shizuo Shindo and Takashi Shimizu and Mihoko Yukitake and Hironori Komori and Jyunichi Yamamura and Yuji Yamashita and Eiji Kato and Ken Yuge and Eiichiro Ono and Yutaka Harada and Koji Ishimoto and Hiroko Harada and Keiko Oda and Tohru Nishiyama and Ikuyo Yamaguchi and Hidefumi Nakamura and Rikako Iwanaga and Ryoichi Yamakawa and Hirokazu Sasaki and Naoki Kuda and Kaoru Kubota and Tatsuo Koga and Kaoru Tominaga",
year = "1991",
doi = "10.11553/antibiotics1968b.44.1168",
language = "English",
volume = "44",
pages = "1168--1191",
journal = "The Journal of antibiotics. Ser. B",
issn = "0368-2781",
publisher = "Japan Antibiotics Research Association",
number = "10",

}

TY - JOUR

T1 - Pharmacokinetic and clinical studies of cefdinir in the pediatric field

AU - Fujii, Ryochi

AU - Yoshioka, Hajime

AU - Fujita, Kouzou

AU - Sakata, Hiroshi

AU - Nire, Hitoshi

AU - Iseki, Kenichi

AU - Murono, Kouichi

AU - Takahashi, Yoji

AU - Wagatsuma, Yoshinori

AU - Fukushima, Naoki

AU - Takase, Aiko

AU - Ishikawa, Akashi

AU - Takahashi, Satoshi

AU - Chiba, Shunzo

AU - Nakata, Shuji

AU - Yokoyama, Masaru

AU - Sato, Yuichi

AU - Kawauchi, Kyoichi

AU - Takebe, Yukinao

AU - Tsushima, Tokutake

AU - Asuka, Tokuhisa

AU - Okamoto, Tadaatsu

AU - Sudou, Yoshimasa

AU - Watanabe, Akira

AU - Kibayashi, Masahiro

AU - Katsushima, Noriko

AU - Sakamoto, Michiyo

AU - Abe, Toshiaki

AU - Tajima, Takeshi

AU - Terashima, Itaru

AU - Meguro, Hidenori

AU - Nakazawa, Susumu

AU - Sato, Hajime

AU - Narita, Akira

AU - Nakazawa, Shinichi

AU - Suzuki, Hiroyuki

AU - Matsumoto, Kimiko

AU - Nakanishi, Yoshiko

AU - Niinou, Kenji

AU - Ichihashi, Haruo

AU - Mikuni, Kenichi

AU - Ishikawa, Yasuko

AU - Takahashi, Shintaro

AU - Hirosawa, Hiroshi

AU - Honda, Teruo

AU - Takekuma, Koji

AU - Tsuyuki, Kazumitsu

AU - Hori, Makoto

AU - Toyonaga, Yoshikiyo

AU - Sugita, Morimasa

AU - Sunakawa, Keisuke

AU - Akita, Hironobu

AU - Iwata, Satoshi

AU - Satoh, Yoshitake

AU - Hachimori, Eei

AU - Kaneda, Kazuyoshi

AU - Fujita, Masahiro

AU - Shinozaki, Tatsuhiko

AU - Iwai, Naoichi

AU - Nakamura, Haruhi

AU - Taneda, Youichi

AU - Miyazu, Mitsunobu

AU - Kasai, Keiko

AU - Watanabe, Yumi

AU - Kuno, Kuniyoshi

AU - Nakao, Yoshikuni

AU - Andoh, Yoshihiro

AU - Kltoh, Osamu

AU - Takeuchi, Hidetoshi

AU - Hayakawa, Fumio

AU - Ogawa, Akimasa

AU - Tomita, Kazue

AU - Andoh, Hideo

AU - Takimoto, Yoichi

AU - Nishimura, Tadafumi

AU - Aoki, Shigeyuki

AU - Tabuki, Kazuo

AU - Takagi, Michio

AU - Kobayashi, Yutaka

AU - Haruta, Tsunekazu

AU - Kuroki, Shigekazu

AU - Okura, Kan Etsu

AU - Yoshida, Noriko

AU - Motohiro, Takashi

AU - Handa, Shoichi

AU - Yamada, Shuji

AU - Oki, Shinichiro

AU - Tsumura, Naoki

AU - Yoshinaga, Yoichiro

AU - Aramaki, Masafumi

AU - Shimada, Yasushi

AU - Kawakami, Akira

AU - Koga, Tatsuhiko

AU - Sakata, Yasutaka

AU - Yamashita, Fumio

AU - Takajyo, Nobuhiko

AU - Ninomiya, Masayuki

AU - Sakuma, Hiroko

AU - Matsumoto, Koji

AU - Imai, Shoichi

AU - Tanaka, Koichi

AU - Matsukuma, Yoshinori

AU - Araki, Hisaaki

AU - Murakami, Yoshihiko

AU - Goto, Amiko

AU - Tokunaga, Yasuyuki

AU - Seki, Hirotaka

AU - Tanaka, Yoko

AU - Nlshimi, Toshihiro

AU - Ishikawa, Yutaka

AU - Nagayama, Klyotaka

AU - Yasuoka, Chikai

AU - Hayashi, Masao

AU - Aramaki, Shuichi

AU - Shindo, Shizuo

AU - Shimizu, Takashi

AU - Yukitake, Mihoko

AU - Komori, Hironori

AU - Yamamura, Jyunichi

AU - Yamashita, Yuji

AU - Kato, Eiji

AU - Yuge, Ken

AU - Ono, Eiichiro

AU - Harada, Yutaka

AU - Ishimoto, Koji

AU - Harada, Hiroko

AU - Oda, Keiko

AU - Nishiyama, Tohru

AU - Yamaguchi, Ikuyo

AU - Nakamura, Hidefumi

AU - Iwanaga, Rikako

AU - Yamakawa, Ryoichi

AU - Sasaki, Hirokazu

AU - Kuda, Naoki

AU - Kubota, Kaoru

AU - Koga, Tatsuo

AU - Tominaga, Kaoru

PY - 1991

Y1 - 1991

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=0025947520&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=0025947520&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.11553/antibiotics1968b.44.1168

DO - 10.11553/antibiotics1968b.44.1168

M3 - Article

C2 - 1762172

AN - SCOPUS:0025947520

VL - 44

SP - 1168

EP - 1191

JO - The Journal of antibiotics. Ser. B

JF - The Journal of antibiotics. Ser. B

SN - 0368-2781

IS - 10

ER -