Pharmacokinetic and clinical studies of s-1108 in the pediatric field

Ryochi Fujii, Toshiaki Abe, Takeshi Tajima, Itaru Terashima, Hidenori Meguro, Atsuo Mori, Hajime Sato, Kenji Niino, Hajime Sato, Kenji Niino, Keisuke Sunakawa, Takao Yokota, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Satoh, Keisuke Sunakawa, Takao Yokota, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake SatohKeisuke Sunakawa, Takao Yokota, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Satoh, Keisuke Sunakawa, Takao Yokota, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Satoh, Yoshikiyo Toyonaga, Toshihide Ishihara, Tomoaki Sano, Hironori Nakamura, Yoshikiyo Toyonaga, Toshihide Ishihara, Tomoaki Sano, Hironori Nakamura, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Mitsunobu Miyazu, Yumi Watanabe, Kuniyoshi Kuno, Hitoshi Kamiya, Kenji Kitamura, Toshiaki Ihara, Minoru Sakurai, Eiichi Azuma, Masahiro Itoh, Hitoshi Kamiya, Kenji Kitamura, Toshiaki Ihara, Minoru Sakurai, Eiichi Azuma, Masahiro Itoh, Haruki Mikawa, Masaru Kubota, Tohru Momoi, Susumu Hosoi, Hidekazu Nakato, Haruki Mikawa, Masaru Kubota, Tohru Momoi, Susumu Hosoi, Hidekazu Nakato, Haruki Mikawa, Masaru Kubota, Tohru Momoi, Susumu Hosoi, Hidekazu Nakato, Tadafumi Nishimura, Kumiko Sugita, Shigeyuki Aoki, Michio Takagi, Tadafumi Nishimura, Kumiko Sugita, Shigeyuki Aoki, Michio Takagi, Tadafumi Nishimura, Kumiko Sugita, Shigeyuki Aoki, Michio Takagi, Yohnosuke Kobayashi, Hirohiko Higashi, Minoru Kino, Yutaka Kobayashi, Tsunekazu Haruta, Shigekazu Kuroki, Kan etsu Okura, Takashige Okada, Seikyo Furukawa, Yasuhiro Kuroda, Eiji Takeda, Michinori Ito, Hiroshi Matsuda, Junichi Ishikawa, Kaichi Kida, Mitsuharu Murase, Hiroshi Matsuda, Junichi Ishikawa, Kaichi Kida, Mitsuharu Murase, Takanobu Kurashige, Hideo Morita, Yutaka Morisawa, Fumihiko Hamada, Yoshiro Tsuji, Tetsuya Yokoo, Katsutoshi Hayashi, Kunio Tomimasu, Toshihiko Kido, Yutaka Uehara, Junko Mori, Goichi Mori, Tetsuya Uchida, Yuichi Ootsuka, Yoshiro Tsuji, Tetsuya Yokoo, Katsutoshi Hayashi, Kunio Tomimasu, Toshihiko Kido, Yutaka Uehara, Junko Mori, Goichi Mori, Tetsuya Uchida, Yuichi Ootsuka, Yoshiro Tsuji, Tetsuya Yokoo, Katsutoshi Hayashi, Kunio Tomimasu, Toshihiko Kido, Yutaka Uehara, Junko Mori, Goichi Mori, Tetsuya Uchida, Yuichi Ootsuka, Yoshiro Tsuji, Tetsuya Yokoo, Katsutoshi Hayashi, Kunio Tomimasu, Toshihiko Kido, Yutaka Uehara, Junko Mori, Goichi Mori, Tetsuya Uchida, Yuichi Ootsuka, Takashi Motohiro, Shoichi Handa, Shuji Yamada, Shin ichiro Oki, Yoichiro Yoshinaga, Masafumi Aramaki, Keiko Oda, Yasutaka Sakata, Hirohisa Kato, Fumio Yamashita, Shoichi Imai, Kazushige Suzuki, Sayuri Okabayashi, Shinya Kaneko, Kotaro Ichikawa, Hiroko Soda, Toko Shimizu, Yoichi Nagata, Marie Kiba, Shinsaku Ishibashi, Koichi Takahashi, Amiko Sugiyama, Takumi Miyake, Hisaaki Araki, Mitsuo Kakisako, Yasuki Maeno, Tsuyoshi Shimohida, Tomoya Takagishi, Yoshinori Matsukuma, Tomoshige Hirata, Nobuo Tanaka, Kiyotaka Nagayama, Chikai Yasuoka, Masao Hayashi, Masano Amamoto, Naoki Tsumura, Eiichiro Ono, Shintaro Kamizono, Eisuke Nakashima, Shinichiro Nagamitsu, Takayo Nomasa, Yusaku Matsuo, Emi Higuchi, Kensuke Nagai, Keiko Sueyoshi, Nobuo Hashimoto, Ken Yuge, Kaoru Kubota, Akira Kawakami, Yoriko Watanabe, Takuji Fujisawa, Toru Nishiyama, Rikako Iwanaga, Kosuke Ushijima, Ryoichi Yamakawa, Jyunichi Yamamura, Kaoru Tominaga, Syunichi Dai, Hiroshi Ando, Naoki Kuda, Tamotsu Fujimoto, Hirotaka Motoyama, Takayuki Maruoka, Yukiji Date, Toru Sugimura, Sunao Nishiyori, Yuki Asakino, Katsuhiko Yamada, Seigo Kotematsu, Hiroshi Hayakawa, Hirokazu Sasaki, Koichi Kimura, Takashi Yamada

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Pharmacokinetic and clinical studies of s-1108 in the pediatric field'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences