Pharmacokinetic and clinical studies with meropenem in the pediatric field

Ryochi Fujii, Hajime Yoshioka, Kozo Fujita, Shizuo Maruyama, Hiroshi Sakata, Fumie Inyaku, Syunzo Chiba, Hiroyuki Tsutsumi, Yoshinori Wagatsuma, Naoki Fukushima, Akashi Ishikawa, Aiko Takase, Akira Watanabe, Kenji Sato, Masaru Yokoyama, Kyoichi Kawauchi, Yoshihiro Takahashi, Tadanori Okamoto, Toshiaki Abe, Tsuyoshi TajimaHaruo Ichihashi, Nobuo Watanabe, Hiroo Matsuda, Kenichi Mikuni, Susumu Nakazawa, Hajime Sato, Kenji Niinou, Keisuke Sunakawa, Takao Yokota, Yasuko Nitta, Hironobu Akita, Satoshi Iwata, Yoshitake Sato, Kei Hachimori, Masako Noda, Yoshikiyo Toyonaga, Kazuko Yamori, Kazuo Hatakeyama, Kiwamu Seo, Kenichi Kawamura, Hironori Nakamura, Shigeru Toyoda, Nobuhiko Okabe, Akira Katayama, Yoko Kato, Itaru Terashima, Hidenori Meguro, Atsuo Mori, Tomomichi Kurosaki, Tsuyoshi Toba, Akira Nakamura, Hiroo Niimi, Hiroshi Suzuki, Naoichi Iwai, Yoichi Taneda, Haruhi Nakamura, Kuniyoshi Kuno, Tadashi Nishimura, Kazuo Tabuki, Shigeyuki Aoki, Michio Takagi, Yutaka Kobayashi, Tsunekazu Haruta, Shigekazu Kuroki, Kanetsu Okura, Hiroyuki Nishi, Toshikazu Nishio, Takashi Motohiro, Hirokazu Sasaki, Masafumi Aramaki, Yasutaka Sakata, Fumio Yamashita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pharmacokinetic and clinical studies with meropenem in the pediatric field'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences