Pharmacokinetic, bacteriological and clinical studies on neonates cefozopran

Ryochi Fujii, Akimasa Okuno, Kozo Fujita, Fujio Kakuya, Shizuo Maruyama, Hiroshi Sakata, Fumie Inyaku, Toshiaki Abe, Shintaro Hashira, Yutaka Nakazato, Masatoshi Sugiura, Takeshi Tajima, Shizuka Nagai, Noriaki Funamoto, Sumiko Sugimori, Shuichi Nishimura, Kohichi Yoshimura, Yasuo Kondoii, Yasuko Kawaoi, Itaru TerashimaHidenori Meguro, Yutaka Takeuchi, Masato Kantake, Keisuke Sunakawa, Satoshi Iwata, Hironobu Akita, Takao Yokota, Yoshitake Sato, Yutaka Kusumoto, Yoshikiyo Toyonaga, Toshihide Ishihara, Hironori Nakamura, Kenji Niinou, Naoichi Iwai, Haruhi Nakamura, Minoru Sakurai, Masahiro Itoh, Hideiuro Nishihara, Tadafumi Nishimura, Yutaka Kobayashi, Tsunekazu Haruta, Kan Etsu Ohkura, Takashi Motoniro, Yasutaka Sakata, Kensuke Nagai, Jun Morita, Tomoya Takagishi, Yusaku Matsuo, Takeo Hashimoto, Youichiro Yoshinaga, Masao Hayashi, Atsushi Toyota, Tamotsu Fujimoto, Masaomi Wada, Shintaro Kamizono, Yoshiro Tsuji, Kunio Tomimasu, Muneyoshi Yoshinaga, Toshimitsu Takayanagi, Seiko Nakashita, Takashi Kusumoto, Hiroya Tanaka, Katsutoshi Hayashi, Takeshi Miyano, Toshiki Oya, Yataro Hosoda, Tadao Manabe, Yasunobu Shimizu, Yosihhiro Otobe, Takashi Hashimoto, Morimasa Yagisawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Pharmacokinetic, bacteriological and clinical studies on neonates cefozopran'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences