Plasmapheresis therapy has no triglyceride-lowering effect in patients with hypertriglyceridemic pancreatitis

Kyohei Miyamoto, Masayasu Horibe, Masamitsu Sanui, Mitsuhito Sasaki, Daisuke Sugiyama, Seiya Kato, Takahiro Yamashita, Takashi Goto, Eisuke Iwasaki, Kunihiro Shirai, Kyoji Oe, Hirotaka Sawano, Takuya Oda, Hideto Yasuda, Yuki Ogura, Kaoru Hirose, Katsuya Kitamura, Nobutaka Chiba, Tetsu Ozaki, Taku OshimaTomonori Yamamoto, Keiji Nagata, Tetsuya Mine, Koji Saito, Motohiro Sekino, Tomoki Furuya, Naoyuki Matsuda, Mineji Hayakawa, Takanori Kanai, Toshihiko Mayumi

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

22 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)949-951
Number of pages3
JournalIntensive Care Medicine
Volume43
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2017 Jun 1

ASJC Scopus subject areas

  • Critical Care and Intensive Care Medicine

Cite this