Plasmapheresis therapy has no triglyceride-lowering effect in patients with hypertriglyceridemic pancreatitis

Kyohei Miyamoto, Masayasu Horibe, Masamitsu Sanui, Mitsuhito Sasaki, Daisuke Sugiyama, Seiya Kato, Takahiro Yamashita, Takashi Goto, Eisuke Iwasaki, Kunihiro Shirai, Kyoji Oe, Hirotaka Sawano, Takuya Oda, Hideto Yasuda, Yuki Ogura, Kaoru Hirose, Katsuya Kitamura, Nobutaka Chiba, Tetsu Ozaki, Taku OshimaTomonori Yamamoto, Keiji Nagata, Tetsuya Mine, Koji Saito, Motohiro Sekino, Tomoki Furuya, Naoyuki Matsuda, Mineji Hayakawa, Takanori Kanai, Toshihiko Mayumi

Research output: Contribution to journalArticle

8 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
Pages (from-to)1-3
Number of pages3
JournalIntensive Care Medicine
DOIs
Publication statusAccepted/In press - 2017 Feb 23

ASJC Scopus subject areas

  • Critical Care and Intensive Care Medicine

Cite this

Miyamoto, K., Horibe, M., Sanui, M., Sasaki, M., Sugiyama, D., Kato, S., Yamashita, T., Goto, T., Iwasaki, E., Shirai, K., Oe, K., Sawano, H., Oda, T., Yasuda, H., Ogura, Y., Hirose, K., Kitamura, K., Chiba, N., Ozaki, T., ... Mayumi, T. (Accepted/In press). Plasmapheresis therapy has no triglyceride-lowering effect in patients with hypertriglyceridemic pancreatitis. Intensive Care Medicine, 1-3. https://doi.org/10.1007/s00134-017-4722-3