Poor outcomes in carriers of the RNF213 variant (p.Arg4810Lys) with pulmonary arterial hypertension

Takahiro Hiraide, Masaharu Kataoka, Hisato Suzuki, Yuki Aimi, Tomohiro Chiba, Sarasa Isobe, Yoshinori Katsumata, Shinichi Goto, Kohsuke Kanekura, Yoshitake Yamada, Hidenori Moriyama, Hiroki Kitakata, Jin Endo, Shinsuke Yuasa, Yasumichi Arai, Nobuyoshi Hirose, Toru Satoh, Yoji Hakamata, Motoaki Sano, Shinobu GamouKenjiro Kosaki, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticle

3 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Poor outcomes in carriers of the RNF213 variant (p.Arg4810Lys) with pulmonary arterial hypertension'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences