Postoperative complications in patients with rheumatoid arthritis using a biological agent - A systematic review and meta-analysis

Hiromu Ito, Masayo Kojima, Keiichiro Nishida, Isao Matsushita, Toshihisa Kojima, Takeo Nakayama, Hirahito Endo, Shintaro Hirata, Yuko Kaneko, Yutaka Kawahito, Mitsumasa Kishimoto, Yohei Seto, Naoyuki Kamatani, Kiichiro Tsutani, Ataru Igarashi, Mieko Hasegawa, Nobuyuki Miyasaka, Hisashi Yamanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Postoperative complications in patients with rheumatoid arthritis using a biological agent - A systematic review and meta-analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences