Predictive factors of lead failure in patients implanted with cardiac devices

Yoshiyasu Aizawa, Masachika Negishi, Shin Kashimura, Kazuaki Nakajima, Akira Kunitomi, Yoshinori Katsumata, Takahiko Nishiyama, Takehiro Kimura, Nobuhiro Nishiyama, Kotaro Fukumoto, Yoko Tanimoto, Shun Kohsaka, Seiji Takatsuki, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Predictive factors of lead failure in patients implanted with cardiac devices'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences