Preoperative diagnosis of clear cell sarcoma of the kidney by detection of BCOR internal tandem duplication in circulating tumor DNA

Hitomi Ueno-Yokohata, Hajime Okita, Keiko Nakasato, Tomoro Hishiki, Ryota Shirai, Shinichi Tsujimoto, Tomoo Osumi, Satoshi Yoshimura, Yuji Yamada, Yoko Shioda, Chikako Kiyotani, Keita Terashima, Osamu Miyazaki, Kimikazu Matsumoto, Nobutaka Kiyokawa, Takako Yoshioka, Motohiro Kato

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Preoperative diagnosis of clear cell sarcoma of the kidney by detection of BCOR internal tandem duplication in circulating tumor DNA'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences