Proteinuria is a prognostic marker for cardiovascular mortality: NIPPON DATA 80, 1980-1999

Shinichi Tanihara, Takehito Hayakawa, Izumi Oki, Yosikazu Nakamura, Kiyomi Sakata, Akira Okayama, Yasuyuki Fujita, Hirotsugu Ueshima, Osamu Iimura, Teruo Omae, Kazuo Ueda, Hiroshi Yanagawa, Kazunori Kodama, Fumiyoshi Kasagi, Tomonori Okamura, Yoshikuni Kita, Shigeyuki Saito, Kiyomi Sakata, Shinichi Tanihara, Hiroshi HoribeMasumi Minowa, Toshihiro Takeuchi, Mitsuru Hasebe, Fumitsugu Kusano, Katsuhiko Kawaminami, Sohel R. Choudhury, Yutaka Kiyohara, Minoru Iida, Tsutomu Hashimoto, Atsushi Terao, Koryo Sawai, Shigeo Shibata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

19 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Proteinuria is a prognostic marker for cardiovascular mortality: NIPPON DATA 80, 1980-1999'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences