Proximal Binaural Sound Can Induce Subjective Frisson

Shiori Honda, Yuri Ishikawa, Rei Konno, Eiko Imai, Natsumi Nomiyama, Kazuki Sakurada, Takuya Koumura, Hirohito M. Kondo, Shigeto Furukawa, Shinya Fujii, Masashi Nakatani

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Proximal Binaural Sound Can Induce Subjective Frisson'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences