Real-world clinical features of and antidepressant prescribing patterns for outpatients with bipolar disorder

Keita Tokumitsu, Norio Yasui-Furukori, Naoto Adachi, Yukihisa Kubota, Yoichiro Watanabe, Kazuhira Miki, Takaharu Azekawa, Koji Edagawa, Eiichi Katsumoto, Seiji Hongo, Eiichiro Goto, Hitoshi Ueda, Masaki Kato, Reiji Yoshimura, Atsuo Nakagawa, Toshiaki Kikuchi, Takashi Tsuboi, Kazutaka Shimoda, Koichiro Watanabe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Real-world clinical features of and antidepressant prescribing patterns for outpatients with bipolar disorder'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences