Reduced argininosuccinate synthetase is a predictive biomarker for the development of pulmonary metastasis in patients with osteosarcoma

Eisuke Kobayashi, Mari Masuda, Robert Nakayama, Hitoshi Ichikawa, Reiko Satow, Miki Shitashige, Kazufumi Honda, Umio Yamaguchi, Ayako Shoji, Naobumi Tochigi, Hideo Morioka, Yoshiaki Toyama, Setsuo Hirohashi, Akira Kawai, Tesshi Yamada

Research output: Contribution to journalArticle

73 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reduced argininosuccinate synthetase is a predictive biomarker for the development of pulmonary metastasis in patients with osteosarcoma'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences