Relationship between BMI and all-cause mortality in Japan: NIPPON DATA80

Atsushi Hozawa, Tomonori Okamura, Izumi Oki, Yoshitaka Murakami, Takashi Kadowaki, Koshi Nakamura, Naomi Miyamatsu, Takehito Hayakawa, Yoshikuni Kita, Yosikazu Nakamura, Yasuyuki Nakamura, Robert D. Abbott, Akira Okayama, Hirotsugu Ueshima, Osamu Iimura, Teruo Omae, Kazuo Ueda, Hiroshi Yanagawa, Hiroshi Horibe, Kazunori KodamaFumiyoshi Kasagi, Shinichi Tanihara, Shigeyuki Saito, Kiyomi Sakata, Fumihiko Kakuno, Toshihiro Takeuchi, Mitsuru Hasebe, Fumitsugu Kusano, Takahisa Kawamoto, Masumi Minowa, Minoru Iida, Tsutomu Hashimoto, Shigemichi Tanaka, Atsushi Terao, Katsuhiko Kawaminami, Koryo Sawai, Shigeo Shibata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Relationship between BMI and all-cause mortality in Japan: NIPPON DATA80'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences