Renal function as a predictor of linezolid-induced thrombocytopenia

Kazuaki Matsumoto, Yasuo Takeda, Ayumi Takeshita, Naoko Fukunaga, Akari Shigemi, Keiko Yaji, Yoshihiro Shimodozono, Katsushi Yamada, Kazuro Ikawa, Norifumi Morikawa

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

41 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Renal function as a predictor of linezolid-induced thrombocytopenia'. Together they form a unique fingerprint.