Reply to: Preventive role of ramelteon and suvorexant for postoperative delirium after pharyngolaryngectomy with esophagectomy

Eisuke Booka, Yasuhiro Tsubosa, Teruaki Matsumoto, Mari Takeuchi, Takashi Kitani, Masato Nagaoka, Atsushi Imai, Tomoyuki Kamijo, Yoshiyuki Iida, Ayako Shimada, Katsushi Takebayashi, Masahiro Niihara, Keita Mori, Tetsuro Onitsuka, Hiroya Takeuchi, Yuko Kitagawa

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Reply to: Preventive role of ramelteon and suvorexant for postoperative delirium after pharyngolaryngectomy with esophagectomy'. Together they form a unique fingerprint.