Response evaluation criteria in cancer of the liver (RECICL 2019 revised version)

Masatoshi Kudo, Masafumi Ikeda, Kazuomi Ueshima, Michiie Sakamoto, Shuichiro Shiina, Ryosuke Tateishi, Kiyoshi Hasegawa, Junji Furuse, Shiro Miyayama, Takamichi Murakami, Tatsuya Yamashita, Norihiro Kokudo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Response evaluation criteria in cancer of the liver (RECICL 2019 revised version)'. Together they form a unique fingerprint.