Ridge-related reentry: A variant of perimitral atrial tachycardia

Seiji Takatsuki, Kotaro Fukumoto, Osamu Igawa, Takehiro Kimura, Nobuhiro Nishiyama, Yoshiyasu Aizawa, Yoko Tanimoto, Kojiro Tanimoto, Shunichiro Miyoshi, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Ridge-related reentry: A variant of perimitral atrial tachycardia'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences