Risk assessments for broncho-pleural fistula and respiratory failure after lung cancer surgery by National Clinical Database Japan

Shunsuke Endo, Norihiko Ikeda, Takashi Kondo, Jun Nakajima, Haruhiko Kondo, Yoshihisa Shimada, Masami Sato, Shinichi Toyooka, Yoshinori Okada, Yukio Sato, Ichiro Yoshino, Morihito Okada, Meinoshin Okumura, Masayuki Chida, Eriko Fukuchi, Hiroaki Miyata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Risk assessments for broncho-pleural fistula and respiratory failure after lung cancer surgery by National Clinical Database Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences