Role of vascular endothelial growth factor-A in development of abdominal aortic aneurysm

Hidehiro Kaneko, Toshihisa Anzai, Toshiyuki Takahashi, Takashi Kohno, Masayuki Shimoda, Aya Sasaki, Hideyuki Shimizu, Toshiyuki Nagai, Yuichiro Maekawa, Koichi Yoshimura, Hiroki Aoki, Tsutomu Yoshikawa, Yasunori Okada, Ryohei Yozu, Satoshi Ogawa, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

58 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Role of vascular endothelial growth factor-A in development of abdominal aortic aneurysm'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences