Sarin poisoning in Tokyo subway

Toru Suzuki, Hiroyuki Morita, Kazuyuki Ono, Kazuhiko Maekawa, Ryozo Nagai, Yoshio Yazaki, H. Nozaki, N. Aikawa, Y. Shinozawa, S. Hori, S. Fujishima, K. Takuma, M. Sagoh

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

179 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Sarin poisoning in Tokyo subway'. Together they form a unique fingerprint.