Schizophrenia: Is it time to replace the term?

Yutaka Ono, Yuki Satsumi, Yoshiharu Kim, Toshiharu Iwadate, Kimio Moriyama, Yoshibumi Nakane, Teruo Nakata, Kazuo Okagami, Toshiaki Sakai, Mitsumoto Sato, Toshiyuki Someya, Shunsuke Takagi, Sadanobu Ushijima, Keita Yamauchi, Kimio Yoshimura

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

47 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Schizophrenia: Is it time to replace the term?'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences