SCIWORA: Spinal cord injury without radiographic abnormality

Atsushi Hasegawa, Masanobu Shioda, Masafumi Machida, Masakazu Takemitsu, Shinjiro Kaneko, Mitsuru Yagi, Kanehiro Fujiyoshi, Narihito Nagoshi, Shingo Iizuka, Atsushi Miyake, Masayoshi Machida, Hiroshi Usui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SCIWORA: Spinal cord injury without radiographic abnormality'. Together they form a unique fingerprint.