Sensitivity of heterozygous α1,6-fucosyltransferase knock-out mice to cigarette smoke-induced emphysema: Implication of aberrant transforming growth factor-β signaling and matrix metalloproteinase gene expression

Congxiao Gao, Toshitaka Maeno, Fumi Ota, Manabu Ueno, Hiroaki Korekane, Shinji Takamatsu, Ken Shirato, Akio Matsumoto, Satoshi Kobayashi, Keiichi Yoshida, Shinobu Kitazume, Kazuaki Ohtsubo, Tomoko Betsuyaku, Naoyuki Taniguchi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

35 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Sensitivity of heterozygous α1,6-fucosyltransferase knock-out mice to cigarette smoke-induced emphysema: Implication of aberrant transforming growth factor-β signaling and matrix metalloproteinase gene expression'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds