Serum miRNA–based Prediction of Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer

Sho Shiino, Juntaro Matsuzaki, Akihiko Shimomura, Junpei Kawauchi, Satoko Takizawa, Hiromi Sakamoto, Yoshiaki Aoki, Masayuki Yoshida, Kenji Tamura, Ken Kato, Takayuki Kinoshita, Yuko Kitagawa, Takahiro Ochiya

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Serum miRNA–based Prediction of Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences