Significance of computed tomography and serum potassium in predicting subtype diagnosis of primary aldosteronism

Hironobu Umakoshi, Mika Tsuiki, Yoshiyu Takeda, Isao Kurihara, Hiroshi Itoh, Takuyuki Katabami, Takamasa Ichijo, Norio Wada, Takanobu Yoshimoto, Yoshihiro Ogawa, Junji Kawashima, Masakatsu Sone, Nobuya Inagaki, Katsutoshi Takahashi, Minemori Watanabe, Yuichi Matsuda, Hiroki Kobayashi, Hirotaka Shibata, Kohei Kamemura, Michio OtsukiYuichi Fujii, Koichi Yamamto, Atsushi Ogo, Toshihiko Yanase, Tomoko Suzuki, Mitsuhide Naruse, Study Group JPAS Study Group

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Significance of computed tomography and serum potassium in predicting subtype diagnosis of primary aldosteronism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds