Silicon Based 1 × M Wavelength Selective Switch Using Arrayed Waveguide Gratings with Fold-Back Waveguides

Fumi Nakamura, Hideaki Asakura, Keijiro Suzuki, Ken Tanizawa, Minoru Ohtsuka, Nobuyuki Yokoyama, Kazuyuki Matsumaro, Miyoshi Seki, Kazuhiro Ikeda, Shu Namiki, Hitoshi Kawashima, Hiroyuki Tsuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Silicon Based 1 × M Wavelength Selective Switch Using Arrayed Waveguide Gratings with Fold-Back Waveguides'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy