Simeprevir or telaprevir with peginterferon and ribavirin for recurrent hepatitis C after living-donor liver transplantation: A Japanese multicenter experience

Yoshihide Ueda, Toru Ikegami, Akihiko Soyama, Nobuhisa Akamatsu, Masahiro Shinoda, Kohei Ishiyama, Masaki Honda, Shigeru Marubashi, Hideaki Okajima, Tomoharu Yoshizumi, Susumu Eguchi, Norihiro Kokudo, Yuko Kitagawa, Hideki Ohdan, Yukihiro Inomata, Hiroaki Nagano, Ken Shirabe, Shinji Uemoto, Yoshihiko Maehara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Simeprevir or telaprevir with peginterferon and ribavirin for recurrent hepatitis C after living-donor liver transplantation: A Japanese multicenter experience'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences